Kontakt
Navn
Nedre grænse
Øvre grænse
Enhed
Kategorier
Kilde
P
Albumin
36
48
g/L
P
Natrium
137
145
mmol/L
P
Karbamid
3,5
8,1
mmol/L
P
Klorid
98
106
mmol/L
U
Albumin
30
mg/døgn
B
Erytrocytter
4,3
5,7
10¹²/L
B
Hæmoglobin
8,3
10,5
mmol/L
P
Bicarbonat
22,5
26,9
mmol/L
P
Erythrocytter, vol. fr.
0,40
0,50
fr
U
Osmolalitet
300
900
mmol/kg
P
Osmolalitet
280
300
mmol/kg
P
Osmolalitetsgap
-10
10
mmol/kg