Kontakt
Navn
Nedre grænse
Øvre grænse
Enhed
Kategorier
Kilde
C
Tau protein
250
ng/L
C
Fosfyleret Tau protein
25
ng/L
C
Amyloid beta-protein
1100
ng/L