Kontakt
Navn
Nedre grænse
Øvre grænse
Enhed
Kategorier
Kilde
P
C-reaktivt protein
8
mg/L
B
Eosinofilocytter
0,5
10⁹/L
B
Leukocytter
3,5
10
10⁹/L
B
Neutrofilocytter
2
7
10⁹/L
B
Metamyelocytter
0,05
10⁹/L
B
Basofilocytter
0,10
10⁹/L
P
Procalcitonin
0,5
µg/L
C
Leukocytter
5
10⁶/L
B
Lymfocytter
1,3
3,5
10⁹/L
P
Immunglobulin G
6,1
14,9
g/L
P
Immunglobulin M
0,39
2,08
g/L
P
Immunglobulin A
0,8
3,90
g/L
B
Monocytter
0,2
0,7
10⁹/L