Kontakt
Navn
Nedre grænse
Øvre grænse
Enhed
Kategorier
Kilde
P
HCG
2
IU/L
U
HCG
5
IU/L
P
CA125
0
35 × 10³
int.enh./L
P
Antimüllersk hormon
13,1
53,8
pmol/L
P
Lutropin
1,9
12,5
int.enh./L
P
Progesteron
3,4
84
nmol/L